Winkelwagen: 0 items - €0,00 0

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Daarom zal deze privacy verklaring vanaf 1 maart aan elke (bestaande) klant aangeboden worden ter ondertekening.

PRIVACYVERKLARING VAN Headline Hair and make up

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Headline Hair and make up verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Headline Hair and make up  , of om een andere reden persoonsgegevens aan Headline Hair and make up  verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Headline Hair and make up
 , Liesboslaan 309 4838 EV Breda , tel. 0657495415, KvK nummer 69013705
Headline Hair and make up 
 is bereikbaar via bovenstaande gegevens.

2. Welke gegevens verwerkt Headline Hair and make up  en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres
                        c) telefoonnummer,  e-mailadres,

 1.        d)Voor – en na foto’s 

  2       Headline Hair and make up verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende          doeleinden:
 2. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
  Headline Hair and make up;
 3. c)Voor- en na foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Headline Hair and make up gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Headline Hair and make up .

 1. Bewaartermijnen

Headline Hair and make up verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Headline Hair and make up passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Headline Hair and make up  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Headline Hair and make up  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Headline Hair and make up zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Headline Hair and make up  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Headline Hair and make up  via  info@headlinehairandmakeup.com

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Adres

Liesboslaan 309
4838 EV, Breda

Telefoon

0630825177

email

info@headlinehairandmakeup.com

Openingstijden:

 

Maandag 09:00 tot 17:00
Dinsdag 9:00 tot 21:00
Woensdag 9:00 tot 17:00
Donderdag 9:00 tot 21:00
Vrijdag 9:00 tot 17:00
Zaterdag 9:00 tot 15:00